Naposledy aktualizováno: 18.02.2020 09:13:01
logo

Obecní knihovna Josefův Důl

PSČ 468 44 okr. Jablonec nad Nisou

Některá ustanovení provozního řádu knihovny

  1. Prostřednictvím výměnných souborů knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiné knihovny .
  2. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky.
  3. Knihovna umožňuje vyhledávání informací na internetu.
  4. Uživatel může ústně nebo písemně požádat o rezervaci dokumentu.
  5. Výpůjční doba pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc,může být prodloužena až třikrát o 1 měsíc,požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
  6. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 10 dokumentů,děti 5 dokumentů.
  7. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu,v jakém si jej vypůjčil.
  8. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním,psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
  9. Do vypořádání pohledávek,popřípadě do vyřešení problému nahrazení ztráty a poškození dokumentů má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
  10. Další práva a povinnosti uživatelů při půjčování dokumentů mimo knihovnu upravuje Knihovní řád,který je k dispozici v knihovně.